פיקדון DUCO

במהלך השנים האחרונות קיבלו חברות רבות "הצעת השקעה מעניינת" מהבנקים בשם פיקדון DUCO.
להלן הניתוח שלנו למכשיר זה הן מבחינת מהותו והן מבחינת תמחורו ההוגן:

דוגמא להצעת הבנק:

הלקוח מפקיד את כספו לפיקדון דולרי לתקופה מוגדרת ומקבל ריבית שגבוהה יותר מהריבית על פיקדון רגיל לתקופה זהה, תמורת התוספת של התנאי הבא: במידה ושער היציג ביום הקובע יהיה גבוה משער המימוש המוגדר, תאלץ החברה להמיר את הסכום הדולרי שהופקד לשקלים לפי אותו שער המימוש. דוגמא מספרית (שער 3.4920 מיום 08.02.2018):

* ריבית במונחים שנתיים

ניתוח ההצעה:

א. מהות ההצעה:

ההצעה הינה מכשיר מובנה (Structure), השקול לפיקדון דולרי בתוספת כתיבה של אופציית רכש (Call) לטווח הפיקדון. לדוגמא, ההצעה הנ"ל מתייחסת לפיקדון דולרי לשלושה חודשים וכתיבה של אופציית רכש לאותו פרק זמן, עם מחיר מימוש משתנה. בגין כתיבת אופציית הרכש מתקבלת פרמיה, ולכן הריבית המתקבלת בגין המכשיר גבוהה מזו המתקבלת מפיקדון דולרי "רגיל".

השלכות:

– העסקה לא יכולה לשמש כהגנה ליצואן בדולר, מכיוון שהחברה לא תקבל פיצוי במקרה של ירידת שער, אלא רק תוגבל מבחינת הרווח מעליית השער, עד למחיר המימוש של אופ' הCall-.

– במקרה של חברות דולריות (מטבע דיווח דולר) יוצר המכשיר חשיפה לפיחות השקל.

– ייתכן והשימוש במכשיר זה אסור לפי מדיניות ההשקעות/ניהול סיכונים של החברה מכיוון שהוא כולל כתיבת אופציה ספקולטיבית.

– אם מדובר בחברה ציבורית והפיקדון קיים בתאריך חתך רבעוני – החברה תידרש לתת גילוי לסיכוני שינוי שער חליפין, שינוי בסטיית תקן ושינוי בריביות במסגרת דו"ח גלאי 2. כמו כן תידרש החברה לייצר שווי הוגן למכשיר הנגזר.

ב. תמחור ההצעה:

מכיוון שהמכשיר מורכב מפיקדון דולרי רגיל בתוספת כתיבת אופציית CALL, במידה והלקוח בכל זאת מעוניין במכשיר זה, הוא יכול להרכיב אותו לבד. להלן השוואת המחירים ליום 08.02.2018 (שער 3.4920)

• נתוני הריבית על פיקדונות דולריים מבוססים על אינדיקציות אמיתיות שהתקבלו מהלקוחות של חיסונים פיננסים והן תלויות בגודל הפיקדון, במערכת היחסים הכוללת של הלקוח עם הבנק ובניהול משא ומתן מול הבנק על גובה הריבית.

כפי שעולה מהטבלה, קיים פער גדול לטובת הבנק במסגרת פיקדון ה- DUCO.

לקוחות מחלקת הייעוץ של חיסונים פיננסים מוזמנים לפנות ליועצים שלהם לקבלת ניתוח של הצעות ספציפיות ובמידת הצורך עזרה בתפירת העסקאות באופן עצמאי.