ייעוץ כלכלי

בחיי חברה ישנם צמתי החלטה רבים בהם היא נדרשת להכריע בין חלופות שונות. ארסנל הכלים העומד לרשותנו לצד המיומנות הגבוהה שרכשנו לאורך השנים מאפשרים לנו לסייע לחברות רבות בעת רכישה או הקמה של פעילות חדשה, צרוף משקיע פוטנציאלי, סכסוכים בין בעלי מניות, בחינת חלופות מימון ושיפור מערך העמלות הבנקאיות.

תכנית עסקית

תכנית עסקית איכותית הינה נדבך מרכזי בפעילותה של חברה מצליחה ומשמשת כלי הכרחי להמשך התפתחותה. התכנית כוללת ניתוח מעמיק של הסביבה העסקית, אמידת הפוטנציאל העסקי, ובניית מודלים פיננסים המסייעים בקבלת החלטות, גיוס אשראי ומשקיעים.

מיזוגים ורכישות

ליווי מקצועי, הנסמך על ידע נצבר ממאות עסקאות, וכולל: בדיקת כדאיות, קביעת מחיר הוגן ויחסי מיזוג, בניה והתאמה של מנגנון התמורה בעסקה, זיהוי סינרגיות פוטנציאליות, ביצוע חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion) וביצוע הקצאת מחיר הרכישה (PPA) לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים.

בחינת חלופות מימון

בחייה של חברה נדרש לא אחת מימון חיצוני. למבנה תיק האשראי השלכות רבות על היכולת של החברה להוזיל את עלויות המימון, לנהל בצורה אופטימלית את תזרים המזומנים, לעמוד בהתניות המלווים ולהימנע מחשיפות פיננסיות. הידע המולטי דיסציפלינרי שלנו, בחיסונים פיננסים, מאפשר לנו לבצע זאת בצורה מיטבית, עבורך.

בחינת עמלות בנקאיות

ריבוי העמלות הבנקאיות לצד הפעילות מול בנקים, מקשים על המעקב לגבי עלות השירותים הבנקאים, ולא אחת, מביאים לגביה עודפת. מערכת שיתוף הידע הייחודית שפותחה על ידינו, מאפשרת מיפוי מלא של תעריפי העמלות והשוואתם מול תעריפים אופטימליים הנהוגים בשוק. מה שמקנה, כמובן, חיסכון רב בכסף ובזמן.

חוות דעת מומחה

הכנת חוות דעת מפורטת וליווי מלא לאורך כל שלבי ההליך המשפטי, הכולל מפגשים עם עורכי הדין, הכנת חוות דעת נגדית, סיוע בהכנת עורכי הדין לחקירה נגדית והופעה בבית המשפט.
line-break-section

Immunitor

כשגידור וטכנולוגיה נפגשים

devices-thumbnails

צור קשר

הרשם לניוזליטר שלנו