יבואנים – ביצעתם הגנות מטבע ל 2024?

 

 

יבואנים – כבר הגנתם על המטבע לשנת תקציב 2024?

ייסוף רב שנים של השקל, לצד פער ריביות שלילי, הפכו את שוק המט"ח לגן עדן ליבואנים וגהינום ליצואנים. פקיעת בועת מניות הטכנולוגיה בסוף 2021, הירידות החדות בשוקי המניות בעולם, והמהפכה המשפטית, הובילו להיפוך מגמה ולפיחות משמעותי ומתמשך של השקל. שע"ח שנשק בסוף 2021 לרמה של 3 שקל לדולר עלה בשיעור חד עד לרמה של 4.08 עם פרוץ המלחמה. פעילות נחושה של בנק ישראל למניעת כשל שוק, ובראשה מכירה של 8.2 מיליארד דולר, לצד התקדמות במלחמה והחלשות הדולר בעולם, הובילו לתיקון חד במהלכו שב השקל והתחזק עד לרמה של 3.7 שקל לדולר.

היבואנים, שהורגלו, כאמור, לסביבה מטבעית מיטיבה לאורך שנים, עמדו נדהמים ומשתאים במהלך תקופת הפיחות, וברובם נותרו ללא הגנות מטבע. רבים מהם התחבטו בנוגע לשערי התקציב לשנת 2024, ותהו מהו השער המתאים, ומה השלכותיו של זה על המחירים, כלומר על עדכון מחירי המכירה. במובן מסוים, הייסוף החד לאחרונה, בדיוק לקראת תחילתה של שנת התקציב 2024, הוא בגדר הזדמנות פז שנפלה לידם לייצר וודאות לשנת התקציב הבאה, ברמות שער, שעד לפני כחודש נראו כלא רלבנטיות.

חשוב לציין, פער הריביות בין השקל לדולר עודנו שלילי, כלומר השער העתידי נמוך משער הספוט. תופעה זו נקראת פורוורד דיסקאונט וניתן לראותה בטבלה המצורפת למטה בעמודה של נקודות הפורוורד. נקודות אלה שליליות יותר ויותר על פני ציר הזמן. החיבור שלהן עם שער הספוט מאפשר לראות את שער הפורוורד בעמודה השנייה. במצב של פער ריביות שלילי, שער זה אמור להיות נמוך משער הספוט ולרדת על פני ציר הזמן. כלומר, יבואן שרוצה לגדר את שנת התקציב 2024 באמצעות עסקאות פורוורד בסכומים שווים על פני השנה יכול לקבע שער ממוצע של 3.69 לרכישה של דולרים, זאת בעוד שער הספוט עומד על 3.7358.

יבואנים שירצו להגן בפני פיחות, אך לא לחסום עצמם מלהרוויח במקרה של ייסוף, יכולים לרכוש אופ' קול, המקנה את הזכות, אך לא את החובה, לרכוש דולרים בשער המימוש שנקבע בתנאי האופציה. בעמודה השלישית בטבלה המצורפת ניתן לראות את העלות של רכישת אופ' קול עם שער מימוש של 3.85 שקל לדולר לשנת התקציב 2024. רכישה של 12 אופ' שכאלה בסכומים שווים לאורך שנת 2024 כולה תהיה כרוכה בעלות ממוצעת של 1.75% מהיקף סך הכספים המגודרים. עלות זו יקרה לכל הדעות והיא משקפת את התנודתיות הגבוהה של המטבע ואת פער הריביות.

יבואנים שרוצים לשלב בין הפורוורד לאופציית הקול יכולים לרכוש צילינדר, כלומר לרכוש אופציית קול ולממן את רכישתה באמצעות מכירה של אופציית פוט. בעמודה הרביעית ניתן לראות תמחור של צילינדר בעלות אפס בו מחיר המימוש של אופציית הקול עומד על 3.85 שקל לדולר, ואילו מחירי המימוש של אופציית הפוט יורדים על פני זמן מרמה של 3.65 בינואר 2024 ועד לרמה של 3.526 בדצמבר 2024. אסטרטגיה זו תגן על היבואן מפני פיחות של השקל אל מעל ל- 3.85 ₪ לדולר ותאפשר לו ליהנות מייסוף עד לשערי המימוש של אופציית הפוט, שהממוצע שלהם לשנת 2024 עומד על 3.59 שקל לדולר.

בביצוע הגנות מטבע העדפת הכלים קשורה לתפיסת הסיכון של החברה ולאופי פעילותה. היתרון של כלי אחד הוא החיסרון של השני. ישנן עוד אפשרויות רבות לגידור, אך מומלץ להיצמד לאפשרויות הפשוטות והשקופות יותר המוצגות כאן, או לווריאציות דומות להן. חשוב לציין, תנאי השוק משתנים תדיר במהלך יום המסחר ובוודאי במעבר בין יום מסחר אחד לשני, וכתוצאה מכך מחירי הגידור משתנים לעתים בצורה דרמטית. חשוב להישען על מערכת תמחור אובייקטיבית וכמו-כן לתמחר מספר ספקי נזילות במקביל. ככלל מומלץ להישען בעת ניתוח החשיפות, קביעת האסטרטגיה והבחירה בכלי הגידור במומחים בתחום ניהול הסיכונים.

לתאום פגישת יעוץ ראשונית, ללא עלות, ניתן ליצור קשר עם עדי: 054-3352857 או בדואל: adis@immunities.co.il