ביטקוין

דעתנו הנוכחית על הביטקוין

בעת כתיבת שורות אלו, באמצע חודש יוני 2018, מטבע הביטקוין נסחר ברמות של כ- 6,500 דולר לביטקוין אחד.

באמצע ינואר 2018, כאשר מטבע הביטקוין שייט ברמות הקרובות ל- 16,000 דולר לביטקוין אחד, שער הגבוה ב- 240% יותר מאשר כעת, הוצאנו לקהל לקוחותינו חוות דעת השוללת רכישה והחזקה של המטבע הווירטואלי הזה.

כעת אנו נשאלים שוב, אולי הרמה הנוכחית היא "אטרקטיבית".

תשובתנו לא השתנתה ולאילו שלא קראו אז, הנה היא שוב:

פורסם ב- 14.1.18

לאחרונה אנו נתקלים בשאלות הקשורות במטבע האלקטרוני ביטקוין ודומיו. השאלות כוללות תחומים כגון סחירות המטבע, הכדאיות להשקיע בו, ההשלכות החשבונאיות של ההשקעה בו בדוחות הכספיים, רמת הסיכון שהוא מייצג והאם לאפשר לחברה לקבל הכנסות במטבע זה?

נקדים ונאמר כי אנו לא נתייחס לכדאיות ההשקעה במטבעות אלקטרוניים והפוטנציאל לרווח הטמון בהם. בכל הנוגע לשאלות הרישום החשבונאי בדוחות הכספיים ותשלומי המס על הרווחים המונבים, אנא פנו בעניין זה לרו"ח המבקר.

אנו נתמקד באלמנטים של המטבעות האלקטרוניים הקשורים לתחומים הנוגעים ישירות לניהול סיכונים פיננסיים. למיטב הבנתנו ישנם ארבעה נושאים מרכזיים כאלו:

  1. רמת הסחירות של הביטקוין והיכולת לממש רווחים.
  2. תנודתיות המטבע.
  3. היכולת לבצע גידורים.
  4. ריבית.

 

  1. רמת הסחירות – בעולם ניהול הסיכונים הפיננסיים נושא הסחירות הינו אחד החשובים ואולי החשוב שבהם. כאשר קיים קושי להפוך השקעה או הכנסה למזומן, זו בעיה קשה. ממידע שקיבלנו הביטקוין הוא מטבע שקשה לממש אותו (קל לקבל תשלום במטבע זה אך קשה הרבה יותר למכור אותו).

 

  1. התנודתיות של הביטקוין – בעיה קשה נוספת הנובעת ממטבע זה ודומיו קשורה לרמת הסיכון שהוא מייצג מבחינת מקבל ההכנסה, כפי שהיא בעיה לידי ביטוי בתנודתיות שלו בשווקים הנמדדת בסטיות התקן שלו. סטיות התקן של הביטקוין הן גבוהות מאד בכל קנה מידה. למעשה, הן גבוהות יותר מכל מטבע "רגיל", ברמות המגיעות אפילו לפי שלוש עד פי ארבע, ביחס למטבעות מרכזיים בשוקי המט"ח.

 

  1. ביצוע גידורים – בכל הנוגע למטבע הביטקוין ודומיו, אין כיום יכולת לרכוש בשווקים הפיננסיים גידורים מול הסיכון שהוא מגלם.

 

  1. ריבית – הביטקוין אינו מניב ריבית שמפצה ולו במעט על התנודתיות שהוא מגלם וזאת בשונה ממטבעות "רגילים". כך למשל, מטבעות "אקזוטיים" בעלי תנודתיות גבוהה, מפצים ולו חלקית על בעיה זו בכך שהם מניבים ריבית גבוהה.

 

לסיכום, סימני השאלה הנוגעים לסחירות מטבע זה, סטיות התקן הכה גבוהות של הביטקוין – משמע הסיכון הגלום בו, חוסר היכולת לגדר אותו ואפילו העובדה שהוא אינו מניב ריבית, כל אלו מביאים אותנו להתנגד לרעיון של קבלת הכנסות במטבע זה אצל חברות מקרב לקוחותינו.

בנוסף לאלו, קיים לעניות דעתנו גם סיכון משפטי הקשור לזהות המשלם.