Risk Management System Report Management System

בניית מודלים וכלים תומכי החלטה

המחלקה הכלכלית צברה ידע וניסיון רב במגוון רחב של עבודות בעלות אופי מימוני וכלכלי עבור ציבור לקוחותיה בארץ ובחו"ל. בין העבודות ניתן למנות את הנושאים הבאים:

v  בניית מודלים וכלים תומכי החלטה מימוניים וכלכליים המותאמים ספציפית לדרישות מקבלי ההחלטות בארגון.

v חות דעת לבתי משפט - מתן חוות דעת מומחה בתחום הכלכלי, המימוני, הפיננסי והבנקאי .

v ביצוע מגוון עבודות בעלות אופי כלכלי-מימוני עבור משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים
    ומוסדיים אחרים.

v ליווי שוטף להנהלה בכתיבת התוכניות האסטרגיות ובקבלת החלטות בשיטות תמחיר שונות.

v טיפול בחברות במצוקה וגיבוש תוכניות הבראה.

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801