Risk Management System Report Management System

אודות החברה

חיסונים פיננסים שמה לעצמה מטרה לקדם את תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים בישראל, לעודד את ההבנה לגבי המורכבות הרבה בתחום זה ואת הצורך והחשיבות של טיפול מתמשך ורציף בניהול הסיכונים. החברה מצויה בהליך מתמשך ומתמיד של הטמעת קונספציות עבודה בקרב לקוחותיה שמטרתן הקטנת היקפי הסיכונים הפיננסיים ומכאן הקטנת הסיכון למצבי פשיטת רגל.

התחום הינו חדשני ברחבי העולם וצובר תאוצה כתוצאה מדרישות רגולאטוריות מתרחבות מצד רשויות ני"ע ובנקים מרכזיים. דוגמאות לדרישות אלה המוכלות על חברות ציבוריות, ניתן למצוא בחוק "סארבנס אוקסלי" Sarbanes Oxley בארה"ב ובתקנות "ועדת גלאי" בישראל.

חיסונים פיננסים הינה החברה הראשונה בישראל שהכניסה את הנושא למודעות אינטנסיבית של הנהלות כספים ודירקטוריונים  בחברות רבות וזאת באמצעות הרצאות, ימי עיון, פגישות ומאמרים רבים, וכך עבר הנושא מתחום אותו מכירים רק מעטים לתחום שהינו מרכזי בכל ניהול פיננסי של חברה ומחויב כיום גם בדרישות של חוק ניהול תיקי השקעות בישראל.

לחיסונים פיננסים ניתנה הזכות להיות מעורבת בייעוץ לחברות ישראליות רבות כיצד לנהל את הסיכונים הפיננסיים שלהן, כיצד לאמוד את חשיפות המט"ח, המדד והריבית, כיצד להקטין סיכונים בהשקעות בתחום ני"ע, כיצד להימנע מסיכוני נזילות, וכיצד להפוך את הסיכון למינוף ושיפור הביצועים והרחבת התועלות שהחברות יכולות לקבל מניהול מקצועי.

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801