Risk Management System Report Management System

יתרונות חדר העסקאות

v  גישות למידע- חדר העסקאות עוקב אחר השווקים ברציפות במהלך יום המסחר, ויודע בדיוק מה שער השוק בכל רגע
     נתון. לרשות חדר העסקאות מידע שאינו נגיש למנהל הכספים, מידע על עסקאות העלולות להשפיע על השער, מידע
     מיידי על כל התרחשות רלבנטית כלכלית או אחרת ועוד.

v עיתוי - צוות חדר העסקאות נמצא בדריכות מתמדת ועוקב אחר השווקים הפיננסים בזמן אמת, תוך מודעות גבוהה
    לשינויים החלים בהם. חדר העסקאות מזהה מגמות בשווקים, ומנתח מיידית נתונים כלכליים המשפיעים על השוק
    המקומי והבינלאומי (לרשות החדר מערכות מידע כגון: Bloomberg,Superderivatives וכו').כתוצאה ממכלול המידע
    שיש לחדר העסקאות צוות החדר יבחר את הזמן הנראה אופטימאלי לביצוע עסקה, ולא יבצע באופן שרירותי. ניתן
    לראות כי בממוצע לאורך זמן אסטרטגיה זו משפרת וממקסמת את שערי ההמרה.
    מערכות המסחר (Reuters Dealing 3000) העומדות לרשות חדר העסקאות מאפשרות סגירת עסקה בשניות.

 

v השוואת ציטוטים - קבלת ציטוטים ממספר בנקים בו זמנית דרך מערכת Dealing 3000, וניהול משא ומתן על המחירים
     המתקבלים ובחירת הציטוט הטוב ביותר עבור הלקוח, בכל סוגי העסקאות.

בעסקאות FORWARD המורכבות ממחיר ה- SPOT ונקודות הפורוורד (פיפסים בעגה המקצועית), צוות חדר העסקאות ינהל משא ומתן על שני המרכיבים על מנת שהשער הסופי יהיה במחיר הכולל הטוב ביותר עבור הלקוח.גם בעסקות גלגול Roll Over ינוהל משא ומתן על הנקודות בהקדמת/דחיית עסקה.

ומה היא המשמעות הכספית? שיפור שער ההמרה או הפורוורד ב - 10 פיפס בלבד (לדוגמא, מ - 3.80 ל 3.8010 בעסקה של 1 מיליון דולר שווה ערך ל- 1,000 ש"ח, ושפור מ- 3.80 ל- 3.81-שווה ערך ל- 10,000 ש"ח.

 
v השארת הוראות בלימיט - בנוסף לאפשרות המקובלת של השארת הוראות בלימיט במט"ח/מט"ח ישנה אפשרות
    להשאיר הוראות בלימיט בחדר העסקאות במט"ח/ש"ח. ההוראות בלימיט מתייחסות לעסקאות המרה ו/או
    ביצוע הגנות.
    פעמים רבות ישנן תנודות חדות ורגעיות בשווקים, כך שניטור שוק תמידי ותגובה מהירה, מאפשרים לחדר
    העסקאות לתפוס נקודות קיצון ולשפר ללקוח את הוראת הלימיט שביקש, בצורה משמעותית. 

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801