Risk Management System Report Management System

גושן-"סוקס"

המחלקה מתמחה בביצוע עבודות בתחומים הבאים :

 1. הקמה ותחזוק מערך בקרות פנימיות על גילוי הדוחות הכספיים בכפוף לדרישות חוק Sarbanes Oxley והנחיות וועדת גושן (במסגרת הנחיות תקנות ניירות ערך- הרשות לניירות ערך)
  לאנשי המחלקה ניסיון רב בליווי חברות ציבוריות ומדווחות בתהליך הטמעה ותחזוקה שוטפת של מערך בקרות פנימי על הדיווח הכספי והכוונת הממשל התאגידי בחברה. המחלקה מובילה את הפרויקט יחד עם הנהלת החברה החל משלב תיחום הפרויקט וניתוח הסיכונים, דרך שלב התיעוד ואימות התהליכים ועד לבדיקת אפקטיביות הבקרות וניסוח הצהרה לציבור.
  אנשי המחלקה צברו ניסיון רב בעבודה מול רואי חשבון חיצוניים ועמידה על עקרונות החברה בתהליך.
  במסגרת פעילות התחזוקה (שנה שנייה ומעלה) יוטמעו תהליכי שיפור מערך הבקרות והבקרה הפנימית, בדיקה שוטפת של אופקטיביות מערך הבקרה בתיאום מלא עם הנהלת החברה.

 2. עריכת דוחות כספיים
  במסגרת יישום הנחיות חוק ה- Sarbanes Oxley וישום הנחיות וועדת גושן נדרשים התאגידים המדווחים לקחת אחריות מלאה על כל תהליך העריכה והגילוי של הדוחות הכספיים והביאורים הכספיים הנלווים. חל איסור על מעורבות הרואה חשבון החיצוני בשלבי העריכה.
  לאנשי המחלקה ניסיון רב הן בביקורת והן בעריכת דוחות כספיים לפי התקינה האירופאית והתקינה האמריקאית. אנשי המחלקה מסייעים למחלקת הכספים בכל שלבי עיבוד ועריכת הנתונים, עריכת בדיקות והתדיינות מול רואה החשבון החיצוני במהלך הביקורת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

 

רו"ח עדי שוורץ: 08-9369817    adi@immunities.co.il

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801