מאמרים

ספר האג"ח - "לומדון" הוצאה לאור

• כיצד נקבעת התשואה לפדיון באגרות חוב?
• כיצד יש לנתח אג"ח להמרה?
• האם אג"ח זבל JUNK-BONDS מניבות תשואה עודפת?
• כיצד, מתי, ובאילו נסיבות מחליט בנק ישראל על שינוי הריבית?
• מהו כיוונה של האינפלציה בישראל והאם יש צורך להתגונן בפניה?
• כיצד לנצל עיוותים בעקומי תשואה לפדיון להשגת תשואה עודפת?
• האם ימשיך משרד האוצר להנפיק אג"ח צמודות למדד במחירים לצרכן?
• מהן עסקאות החלפה SWAP?
• כיצד מחשבים תשואת ממוצעת על פקדון שהריביות בו משתנות מתקופה לתקופה?
• מהו שוק היורובונד EUROBOND?
• כיצד, מתי ובאילו נסיבות מחליט בנק ישראל על שינוי שער החליפין?
• כיצד לקבל החלטות על כניסה ויציאה מקופות גמל?
• כיצד גורמת מפולת בשוק המניות לפגיעה בהשקעה באג"ח ממשלתיות?
• האם הזעזועים התדירים של שינויי ריבית ושערי חליפין מהם סובלים השווקים
  הפיננסים, בארץ ובעולם, גורמים באמת למשקיע השמרן לההפך לספקולנט?
• האם הצורך להתגונן מפני שינויי ריבית או מטבע מחייב שימוש במכשירים פיננסים עתידיים?


את הספר ניתן לרכוש בהוצאת "לומדון" טל: 09-7418560 ובחנויות הספרים המובחרות